1. ročník

  0 1 2 3 4 5
Pondělí         ČJ M ČJ HV  
Úterý   AJ ČJ M TV TV
Středa   ČJ M PRV ČJ  
Čtvrtek    AJ ČJ M
Pátek   ČJ M PRV ČJ  

2. ročník

  0 1 2 3 4 5
Pondělí   ČJ AJ M HV  
Úterý   ČJ AJ M ČJ  
Středa   ČJ M PRV  TĆ
Čtvrtek  ČJ M ČJ TV TV  
Pátek   ČJ M PRV AJ  

3. ročník

  0 1 2 3 4 5
Pondělí   AJ ČJ M ČJ HV
Úterý   ČJ M PRV AJ  
Středa PC ½ ČJ M ČJ PRV  
Čtvrtek ČJ M PRV TV TV  
Pátek PC ½ AJ ČJ M  TČ

4. ročník

  0 1 2 3 4 5
Pondělí   ČJ M AJ PRV PRV
Úterý   ČJ M AJ ČJ
Středa   ČJ M ČJ TV TV
Čtvrtek   ČJ M PRV PRV HV
Pátek   ČJ M AJ

5. ročník

  0 1 2 3 4 5
Pondělí   ČJ M ČJ TV TV
Úterý  AJ ½ ČJ M PRV PRV AJ ½
Středa   ČJ M ČJ M
Čtvrtek  AJ ½ ČJ M ČJ HV AJ ½
Pátek  AJ ½  PRV PRV PRV PRV  AJ ½

Zvonění ve školním roce 2022/2023 0. hodina 7:15 – 8:00 přestávka 20 min. 1. hodina 8:20 – 9:05 přestávka 10 min. 2. hodina 9:15 – 10:00 přestávka 20 min. 3. hodina 10:20 – 11:05 přestávka 10 min. 4. hodina 11:15 – 12:00 přestávka 10 min. 5. hodina 12:10 – 12:55 přestávka 5 min. 6. hodina 13:00 – 13:45

  0 1 2 3 4 5 6
  7:15 – 8:00            
Pondělí              
Úterý              
Středa              
Čtvrtek              
Pátek