Malá ochutnávka toho, co připravujeme ve školním roce 2020/2021:

V letošním roce nabídneme žákům V RÁMCI VÝUKY TV plavecký výcvik (TJ Blučina, všichni),  intenzivní týdenní lyžařský výcvik (4.1. – 8.1.2021 v Němčičkách u Břeclavi s každodenním dojížděním, pouze 1. a 2.r.), bruslení (ledová plocha RAFK Rajhrad – pouze 3.,4. a 5.r.), in-line bruslení (na místní cyklostezce, pouze pro starší ročníky – 4.+ 5.r.) a TV s trenéry ve sportovní hale v Brně.

S veškerými informacemi rodiče seznámíme na třídních schůzkách na začátku školního roku. Všechny tyto nabízené činnosti budou probíhat dopoledne a jsou dobrovolné s náhradním programem pro neúčastnící se žáky. Vše bude vždy před konáním akce upřesněno.

Pro společné chvíle s rodiči:
Dýňování
Drakiáda
Tvorba adventních věnců
Vánoční dílny spojené s vánočním zastavením
Velikonoční dílny

Pro žáky:
Spaní ve škole – pro 2.-5.r.
Celodenní výlet – ČR – žáci 1. a 2.r.
Celodenní výlet – Rakousko – žáci 3. – 5.r.
Škola v přírodě – 14. – 18.6.2021 – pouze 3. – 5.r.
Návštěva divadelních představení, výstav
Exkurze prvoučného zaměření

Pro veřejnost:
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky
Den otevřených dveří
Školní akademie