DOKUM2

Formuláře ke stažení:

  Žádost o přijetí do ZŠ - stáhnout
  žádost o odklad povinné školní docházky (2019) - stáhnout
  Zápisní list (2019) - stáhnout
  Prohlášení zákonných zástupců (2019) - stáhnout
  Žádost o uvolnění z výuky - stáhnout
  Žádost o uvolnění z TV - stáhnout
  Žádost o přijetí do ZŠ z jiné ZŠ - stáhnout
  odhlášení z naší školy - stáhnout
  Mimořádné uvolnění z výuky - stáhnout
  Uvolnění ze ŠD - stáhnout
  Potvrzení o zdravotní způsobilosti - stáhnout

DOCUMENTS

Dokumenty ke stažení: