Formuláře ke stažení:

 • žádost o přijetí do ZŠ – stáhnout
 • žádost o odklad povinné školní docházky (2019) – stáhnout
 • zápisní list (2019) – stáhnout
 • prohlášení zákonných zástupců (2019) – stáhnout
 • žádost o uvolnění z výuky – stáhnout
 • žádost o uvolnění z TV – stáhnout
 • žádost o přijetí do ZŠ z jiné ZŠ – stáhnout
 • odhlášení z naší školy – stáhnout
 • mimořádné uvolnění z výuky – stáhnout
 • uvolnění ze ŠD – stáhnout
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti – stáhnout

Dokumenty ke stažení: