Rodičům, kteří potřebují ranní dohled, nabízíme možnost umístit své dítě v čase od 6:30hod. do 7:20hod. do ranní družiny.

Pobyt v ranní družině je zpoplatněn částkou 70 Kč/měsíc. Poplatek se týká pouze dítěte, které využívá jen ranní družinu (nikoli odpolední družinu).