Rodičům nabízíme možnost umístit své dítě v čase od 7,00hod do otevření budovy do tzv. Klubíčka, které bude zajišťováno vždy dozorem pracovnice školy.

Prosíme rodiče o zvážení umístění dítěte vzhledem k celkové délce pobytu ve škole a využití této nabídky opravdu pouze v nezbytně nutné míře (prosíme o příchod nejpozději do 7,25hod-poté již dítě vyčká před školou do otevření budovy tj. v 8,00hod). Žádáme vás o respektování těchto pravidel.

K pobytu dítě přihlásíte vedoucí vychovatelce.