Rodičům, kteří potřebují ranní dohled, nabízíme možnost umístit své dítě v čase od 7:00hod. do 7:25hod. do ranního klubíčka.

Pobyt v ranním klubíčku je zpoplatněn částkou 70 Kč/měsíc. Poplatek se týká pouze dítěte, které využívá jen ranní klubíčko (nikoli odpolední družinu).