Rodičům nabízíme možnost umístit své dítě v čase od 7,00hod do otevření budovy do tzv. Klubíčka, které bude zajišťováno vždy dozorem vychovatelky.

Prosíme rodiče o zvážení umístění dítěte vzhledem k celkové délce pobytu ve škole a využití této nabídky opravdu pouze v nezbytně nutné míře (prosíme o příchod nejpozději do 7,25hod-poté již dítě vyčká před školou do otevření budovy tj. v 8,00hod). Žádáme vás o respektování těchto pravidel.

K pobytu dítě závazně přihlásíte přihláškou ředitelce školy. 

Pobyt v ranním klubíčku je zpoplatněn částkou 70 Kč/měsíc. Poplatek se týká dítěte, které využívá pouze pobyt v ranním klubíčku (nikoli odpolední družinu).