Děkujeme všem, kteří přispěli sponzorským darem k vylepšení podmínek vzdělávání našich dětí:

2018
pí Battenbergerová – hudební a rytmické nástroje 

2017
Creative Agency – 15 ks podložek pod myš k PC
Rytmik – finanční částka 1 000 Kč – zakoupeny knihy
Ing. Pavel Švec – finanční částka 10 000Kč – zakoupena dřevěná sestava na školní dvůr pro pobyt dětí ŠD

2016
Truhlářství Mátl – malé stoličky pro dekorační účely v prostorách školy
Křivánek Petr – 9 krabic kancelářského papíru
Rytmik – finanční částka 1 000 Kč – zakoupeny knihy
Ing. Radek Mrňa – finanční částka 5 000 Kč – zakoupeny knihy; http://www.dalekohledy-puskohledy.cz/
Ing. Pavel Švec – finanční částka 10 000Kč – úhrada předvánoční akce ŠD=zábavný park Bruno

2015
Ing. Radek Mrňa – mikroskopické preperáty; http://www.dalekohledy-puskohledy.cz/
Truhlářství Mátl – malé stoličky pro dekorační účely v prostorách školy
Creative Agency – 4 krabice kancelářského papíru

2014
Truhlářství Mátl – modelovací podložky pro žáky
Ing. Radek Mrňa – mikroskopy – http://www.dalekohledy-puskohledy.cz/
Creative Agency – 2 ks projekčního plátna

2011
SIAD Czech spol. s r.o. – 10 ks PC monitorů v hodnotě 20 000 Kč

2010
Jihomoravská plynárenská a.s. – finanční částka 30 000 Kč – zakoupeny PC

2009
Creative Agency – 4 ks PC v hodnotě 14 000 Kč

2008
firma Sosnar s.r.o. – finanční částka 3 000 Kč – zakoupeny flipcharty
firma Mátl & Bula – finanční částka 6 000 Kč – příspěvek na osmiúhelníkové stoly
Ing. Jiří Vaníček, CSc. – kopírka

2007
firma Agerit – 2 ks počítačů HP pro práci žáků
Nováková Jolana – minisystém Panasonic
firma 100mega – multifunkční zařízení pro kancelář

2006
Mgr. Věra Machová – 1 ks počítač
CK Tušla – finanční částka 5 600 Kč – zakoupeno nářadí do Tv
Najšl Jan– odvoz kontejneru

2005
SIAD Czech spol. s r.o. – 20 ks sportovních dresů v hodnotě 18 421 Kč
Volksbank CZ, a.s. – 4 ks počítačů s monitory

2004
firma Mátl & Bula – botník
nejmenovaný občan Rajhradic – částka 13 000 Kč – zakoupena sekačka na trávu