Vyučovací předmět     1. ročník    2. ročník    3. ročník    4. ročník    5. ročník
Český jazyk 8 7 7 7 7
Anglický jazyk 2 3 3 3 3
Matematika 5 5 5 5 5
Práce s počítačem     1    
Prvouka 2 2 3 4 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Tvořivé činnosti 2 2 2 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Celkem 22 22 24 25 25