Oblast

předmět

zkratka

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

Český jazyk

Čj

6 + 2

6 +1

7

7

7

4

3 + 1

3 + 1

5

Anglický jazyk

Aj

+ 2

+ 3

3

3

3 + 1

3 + 1

3

3

3

Německý jazyk

Nj

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Matematika a její aplikace

Matematika

M

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

3 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

Informatika

Informatika

Inf

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

Prv

2

2

2

2 + 1

3 + 1

 

 

 

 

Člověk a společnost

 

Dějepis

D

 

 

 

 

 

2

2

1 + 1

1 + 2

Výchova k občanství

Ov

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Člověk a příroda

 

 

 

Fyzika

F

 

 

 

 

 

1 + 1

1 + 1

1 + 1

1 + 1

Přírodopis

 

 

 

 

 

2

2

1 + 1

2

Zeměpis

Z

 

 

 

 

 

2

2

2

1 + 1

Chemie

Ch

 

 

 

 

 

 

 

1 + 1

1 + 1

Umění a kultura

Hudební výchova

Hv

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Člověk a svět práce

 

Tvořivé činnosti

2

2

2

3

3

2

1

1

1

Pracovní činnosti

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Člověk a zdraví

 

Tělesná výchova

Tv

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Výchova ke zdraví

Vz

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Celkem

 

 

22

22

24

24

26

29

29

32

32