Vyučovací předmět    1. ročník   2. ročník   3. ročník   4. ročník   5. ročník
Český jazyk87777
Anglický jazyk23333
Matematika55555
Práce s počítačem  1  
Prvouka22344
Hudební výchova11111
Tvořivé činnosti22233
Tělesná výchova22222
celkem2222242525