Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Název
  Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení
  Zřizovatel:
  Obec Rajhradice
  Krátká 379
  664 61 Rajhradice
  Škola byla založena v roce 1891.
 3. Organizační struktura
  pedagogický sbor
  školní poradenské pracoviště
  školní družina
  školní výdejna
  provozní pracovníci
 4. Kontaktní spojení
  Hlavní 36
  664 61 Rajhradice
  telefon: +420 774 066 461
  e-mail: zsrajhradice//zavináč//skolniweb.cz
  WWW: www.zsrajhradice.cz
  ID Datové schránky: s49mrxn
 5. Případné platby lze poukázat
  19-8644090247/0100 (Komerční banka, a.s.)
 6. IČO
  IČO: 49459759
  IZO: 102179549
  REDIZO: 600110907
 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 8. Dokumenty
  Seznamy hlavních dokumentů
  Rozpočet
 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
  – ústně: v kanceláři školy
  – písemně: osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
  Základní škola Rajhradice
  Hlavní 36
  664 61 Rajhradice
  – e-mailem: zsrajhradice@skolniweb.cz
  – elektronickým podáním:
  – telefonicky na tel. čísle: +420 774 066 461
  Úřední hodiny:

  Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů
  Lhůty
 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 11. Předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytnuté informace
 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situace
 • Formuláře
 • Opravné prostředky