Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, se při základní škole zřizuje školská rada.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů (zástupce zřizovatele, zástupce zákonných zástupců žáků a zástupce školy – mimo ředitele) a vydá její volební řád. Funkční období je stanoveno na tři roky. Kompetence školské rady jsou stanoveny § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Zástupci školské rady:

  • Ing. Jindřich Bednář – zástupce zřizovatele, 
  • Mgr. Vítězslav Khýn – předseda školské rady, zástupce školy
  • Martina Zikušková  – zástupce rodičů